Medal Za Zasługi Dla Obronności Kraju - MON PRL

Medal Za Zasługi Dla Obronności Kraju - MON PRL

Złoty Srebrny i Brązowy Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju

 

Ministerstwo Obrony Narodowej - Polska Rzeczpospolita Ludowa

 

MON PRL

Komentarze