Radmor R-1403A

Radmor R-1403A

Manipulator radiostacji bazowej Radmora typ R-1403A z 89 roku obsługiwany przez Oficera Dyżurnego

 

Można było takie spotkać na komendach Policji w latach 90-tych, dokładnie taka była też w Tomaszowskiej komendzie Policji w tych latach