Czapka garnizonowa podoficerska

Czapka garnizonowa podoficerska

Czapka garnizonowa podoficerska, stosowana od posterunkowego do aspiranta sztabowego, na zdjęciu w stopniu posterunkowego

Komentarze