Operacja Zima

10 Lutego 2013 roku wraz z kolegą jako służby porządkowe minionego ustroju wspieraliśmy kolegów z Batalionu Tomaszów i Stowarzyszania Labirynt w „Operacji Zima”Foto: Krystian Szymczewski